Google My Business

Το Google My Business είναι ο τρόπος να δηλώσετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας, ώστε να μάθουν οι πιθανοί πελάτες σας για το που βρίσκεστε, μέσω του Google Maps καθώς και το ωράριο σας. Μία φοβερή διαφημιστική ενέργεια που βοηθάει για την ανάδειξη σας στο Google!

Το Google My Business, είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει η Google, για να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους συγκεντρωμένες πληροφορίες για μια τοπική επιχείρηση, καθώς και το στίγμα της στον χάρτη. Εύκολα κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να βρεί πόσο κοντά βρίσκεται από την επιχείρηση αυτή και μπορεί να τον οδηγήσει εκεί.