20 Νέα Επαγγέλματα για την επόμενη Δεκαετία

20 Νέα Επαγγέλματα για την επόμενη Δεκαετία

Πoια θα είναι τα 20 επαγγέλματα που θα απασχολήσουν τις μελλοντικές γενιές? Η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς και έτσι γεννιούνται νέες θέσεις εργασίας που στο παρελθόν μερικές από αυτές τις θέσεις δεν τις είχαμε καν φανταστεί!!

■ Αναλυτής κβαντικής μηχανικής μάθησης

■ Ειδικός στην πληροφορική αιχμής

■ Τεχνικός ιατροφαρμακευτικών συστημάτων ΤΝ

■ Στέλεχος γενετικής ποικιλομορφίας

■ Αναλυτής «κυβερνοπόλεων»

■ Ερευνητής δεδομένων

■ Διευθύνων σύμβουλος για θέματα εμπιστοσύνης

■ Υπεύθυνος «χαρτοφυλακίου» γονιδιωματικής

■ Βroker προσωπικών δεδομένων

■ Ειδικός «διασύνδεσης» ανθρώπων – ρομπότ

■ Ελεγκτής λεωφόρων

■ Συντηρητής «προσωπικής μνήμης»

■ Διαχειριστής ανάπτυξης επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης

■ Υπεύθυνος δεοντολογίας και ηθικής σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης

■ Σύμβουλος «δέσμευσης» σε θέματα υγιεινής και ευεξίας

■ Σύμβουλος οικονομικής διαχείρισης

■ Δημιουργός «ταξιδιών» εικονικής πραγματικότητας

■ Δημιουργός ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προπαρασκευή συνεδρίων

■ Συνοδός – βοηθός σε ειδικές ομάδες πολιτών

■ Δημιουργός ιστοσελίδων

■ Σύμβουλος δημιουργίας προσωπικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

Make The Difference

Βρες την λύση στο Digital Marketing! BOOST YOUR BUSINESS!

Leave a Reply