Είναι εύκολη η δημιουργία νέου χώρου στην αγορά ?

Είναι εύκολη η δημιουργία νέου χώρου στην αγορά ?

Είναι εύκολη η δημιουργία νέου χώρου στην αγορά ?

Θα έλεγα ότι είναι σίγουρα ΑΝΑΓΚΑΙΑ

 

Πολλές είναι οι κινητήριες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από την εντεινόμενη αναγκαιότητα για τη δημιουργία νέων χώρων στην αγορά. Η ταχύτατη  πρόοδος της τεχνολογίας έχει βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητά δίνοντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες προϊόντων και υπηρεσιών με αποτέλεσμα σε πολλούς κλάδους η προφορά να ξεπερνά τη ζήτηση.

Η παγκοσμιοποίηση περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.  Καθώς στο εμπόριο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο υπόκειται σε όλο και λιγότερους φραγμούς και καθώς η πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις τιμές παρέχεται άμεσα σε κάθε σημείο του πλανήτη, οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες στην αγορά και οι πιθανότητες δημιουργίας μονοπωλίων μειώνονται . Αν και η παραγωγή αυξάνεται καθώς ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο εντείνεται , δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και με τη ζήτηση.

Οι στατιστικές μάλιστα μας δείχνουν ότι σε πολλές ανεπτυγμένες αγορές οι πληθυσμοί μειώνονται. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα προϊόντα και υπηρεσίες να είναι πλέον εύκολο να υποκατασταθούν από άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, οι πόλεμοι τιμών εντείνονται και τα περιθώρια κέρδους συμπιέζονται. 

Πρόσφατες μελέτες που καλύπτουν ορισμένες από τις πιο γνωστές μάρκες συγκεκριμένων κλάδων επιβεβαιώνουν αυτή την τάση .αποδεικνύουν ότι καθώς οι μάρκες πολλών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών  αποκτούν όλο και περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά, οι αγοραστές επιλέγουν πλέον με βάση την τιμή.

Ο κόσμος δεν επιμένει το απορρυπαντικό του να είναι αποκλειστικά Tide και δεν θα επιλέξει την Colgate όταν Crest έχει έκπτωση ή το αντίστροφο . Σε κλάδους όπου δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιριών, η διαφοροποίηση μιας μάρκας γίνεται διαρκώς δυσκολότερη τόσο όταν η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη όσο και σε περιόδους ύφεσης. Ολα αυτά αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι περισσότερες θεωρίες για τη στρατηγική και το management των επιχειρήσεων σταδιακά εξαφανίζεται. 

Καθώς και οι ανταγωνιστικές αγορές μετατρέπονται σε μία θάλασσα αίματος το management πρέπει να προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς τους νέους χώρους στην αγορά κάτι που είναι η σημερινή γενιά των manager μάλλον δεν έχει συνηθίσει!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Make The Difference

Βρες την λύση στο Digital Marketing! BOOST YOUR BUSINESS!

Leave a Reply