Γιατί ο πελάτης  να ψωνίσει από εμάς δεύτερη φορά?

Γιατί ο πελάτης να ψωνίσει από εμάς δεύτερη φορά?

Υπάρχουν δύο σχετικοί ορισμοί για τον όρο «πελάτης». Ο πρώτος ορισμός λέει πως: "πελάτης είναι ο άνθρωπος που αγοράζει τακτικά από μια εταιρεία ή ένα κατάστημα". Ο δεύτερος ορισμός λέει πως: "πελάτης είναι εκείνος με τον οποίον πρέπει να διαπραγματευτείς".

 Στην πράξη υπάρχουν μερικοί χαρακτηρισμοί για πελάτες, πριν καν αρχίσουν να αγοράζουν και να γίνονται τακτικοί, όπως π.χ.: δυνητικός πελάτης, μελλοντικός πελάτης, ζεστός πελάτης, υποψήφιος πελάτης κλπ. Είναι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν μια συμπεριφορά από τη μεριά σας, η οποία είναι αντικείμενο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης.  Η εταιρεία και η κάθε επιχείρηση δεν πρέπει να κάνει το λάθος να περιμένει ο πελάτης να γίνει τακτικός. ώστε να εξυπηρετηθεί ποιοτικά. Έτσι, η εταιρεία θα πρέπει να δώσει έναν ορισμό στο δικό της πελάτη και να περιγράψει με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες επιθυμίες του, ώστε να μπορεί να τον αναγνωρίζει εύκολα και να τον εξυπηρετεί ποιοτικά.

 Τα βασικά πράγματα που κοιτούν οι πελάτες σε μια επιχείρηση και φυσικά είναι και αυτά που θα τους οδηγήσουν ξανά σε αυτήν, είναι τα εξής

– Η  Ασφάλεια για την υπηρεσία που προμηθεύονται.

 – Η Ποιότητα της υπηρεσίας.

 – Η Πληροφόρηση και η ενημέρωση.

 – Το Δικαίωμα επιλογής.

 – Η Δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους.

    Η ικανοποίηση των πελατών είναι αποτέλεσμα της υπέρβασης των προσδοκιών τους….. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ικανοποιημένοι πελάτες θα έρθουν ξανά και θα αγοράσουν περισσότερα από την επιχείρησή. Θα μιλήσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία στους φίλους τους, στους γείτονες και σε άλλους. Περισσότεροι ικανοποιημένοι πελάτες σημαίνει περισσότερες πωλήσεις (μεγαλύτερος τζίρος) και συνεπώς περισσότερα κέρδη.

 Το προϊόν αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επικοινωνία με τους πελάτες. Επομένως, είναι σημαντικό να ανακαλυφθεί τι έχουν ανάγκη οι πελάτες και να παράγονται προϊόντα τα οποία έχουν ζήτηση.    

Make The Difference

Βρες την λύση στο Digital Marketing! BOOST YOUR BUSINESS!

Leave a Reply